Γραμμή ανακύκλωσης κοκκοποίησης πλαστικού

Γραμμή ανακύκλωσης κοκκοποίησης πλαστικού

Γραμμή ανακύκλωσης πελλετοποίησης διπλού σταδίου κόφτη συμπιεστή

Γραμμή ανακύκλωσης πελλετοποίησης διπλού σταδίου κόφτη συμπιεστή

Γραμμή ανακύκλωσης πελλετοποίησης διπλού σταδίου κόφτη συμπιεστή

Σειρά ανακύκλωσης πελλετοποίησης συμπιεστή συμπιεστή Stage Cutter

Σειρά ανακύκλωσης πελλετοποίησης συμπιεστή συμπιεστή Stage Cutter

Γραμμή ανακύκλωσης και κοκκοποίησης κάδου συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Ανακύκλωση ταινιών

Γραμμή ανακύκλωσης πελλετοποίησης διπλού σταδίου κόφτη συμπιεστή

Γραμμή ανακύκλωσης πελλετοποίησης διπλού σταδίου κόφτη συμπιεστή

Διπλή γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης και κοκκοποίησης για σιλό συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Διπλή γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης και κοκκοποίησης για σιλό συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Διπλή γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης και κοκκοποίησης για σιλό συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Διπλή γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης και κοκκοποίησης για σιλό συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Μηχάνημα ανακύκλωσης εξωθητήρα μονής βίδας

Μηχάνημα ανακύκλωσης εξωθητήρα μονής βίδας

Μηχάνημα ανακύκλωσης εξωθητήρα μονής βίδας

Πλαστική γραμμή σφαιροποίησης ράβδου έλξης διπλού σταδίου

Πλαστική γραμμή σφαιροποίησης ράβδου έλξης διπλού σταδίου

Πλαστική γραμμή σφαιροποίησης ράβδου έλξης διπλού σταδίου

Γραμμή παραγωγής κοκκοποίησης ράβδου μονής βίδας

Γραμμή παραγωγής κοκκοποίησης ράβδου μονής βίδας

Γραμμή παραγωγής κοκκοποίησης ράβδου μονής βίδας

Γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης και κοκκοποίησης τμήματος αποθήκης συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης και κοκκοποίησης τμήματος αποθήκης συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Γραμμή ανακύκλωσης και κοκκοποίησης κάδου συμπίεσης φιλμ PE PP PET

Ανακύκλωση ταινιών